VII Bieg na Brzankę 2022


Strona zapisów jest dostępna w menu z lewej -----> tutaj


Wypełniając formularz rejestracyjny deklarujemy podpisanie następującego oświadczenia podczas odbioru numeru startowego:

Oświadczam, że:
- Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów.
- Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.


Zapraszamy do rejestracji. Przypominamy, że mamy tylko 100 miejsc (95 +5 pula organizatora). Decyduje kolejność wypełnionych na stronie zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji lub w innych sprawach związanych w biegiem prosimy o kontakt na e-mail:
biegnabrzanke@gmail.com
 

Ranking Biegaczy Górskich - RateMyTrail.com